Cyberkidz educatieve spellen 16
NL | BE | FR | US | UK | MX | ES | PT | DE

- spelend leren -

spellen basisonderwijs
rekenen
37 spellen
taal
37 spellen
topografie
54 spellen
creatief
9 spellen
wetenschap
12 spellen
geschiedenis
4 spellen

Privacy beleid

De Cyberkidz website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Chato. Chato hecht aan de bescherming van de privacy en het vertrouwen van de gebruikers van de site. Je kunt deze site gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Op sommige delen van de site kun je je registreren, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een een prijsvraag of bijvoorbeeld om je highscore in te sturen. De gegevens die je verstrekt worden door Chato verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en dit Chato Privacybeleid. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Chato, Voltweg 6, 8071 CZ, Nunspeet.

Over Chato
Chato (hierna Chato of 'wij', 'ons' en 'onze') is een full service internet bureau, met een passie voor het ontwikkelen van software voor kinderen. Chato is gevestigd te Nunspeet, Gelderland.

Chato Privacybeleid
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de door jou verschafte persoonlijke informatie of persoonsgegevens, dat wil zeggen alle gegevens die je als persoon identificeren en die informatie over je verschaffen en die hierna ook wordt aangeduid als 'jouw informatie'. Voorbeelden van gegevens die wij over jou verzamelen zijn je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Links naar sites van derden
Deze website bevat diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. Chato heeft geen invloed op die andere sites en het Chato Privacybeleid is daarop niet van toepassing. Wij raden je aan om het eventuele privacybeleid van deze sites door te nemen.

Hoe we jouw informatie verzamelen en gebruiken
Chato verzamelt jouw informatie op verschillende manieren.

Ten eerste verzamelt Chato de informatie die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je informatie over jezelf invult op een online registratieformulier of wanneer je Chato een e-mailbericht stuurt met een bepaald verzoek. Wij verzamelen en verwerken jouw informatie dan om je verzoek te behandelen en om de doeleinden te realiseren waarvoor je je registreert, zoals deelname aan een prijsvraag, aanmelding voor een account, het insturen van je highscore of aanmelding voor de Cyberkidz nieuwsbrief. Chato gebruikt jouw informatie ook om contact met je te onderhouden en om te onderzoeken wat je persoonlijke voorkeuren zijn, zodat wij promotieactiviteiten daarop kunnen afstemmen en jou gerichte aanbiedingen van producten of diensten kunnen doen. Wanneer je niet langer dergelijke berichten wilt ontvangen, kun je dit op ieder moment aan Chato laten weten door een e-mailbericht te sturen aan redactie@cyberkidz.nl. Met jouw toestemming kunnen we jouw informatie ook verstrekken aan partners of andere vertrouwde derde partijen, zodat zij je aanbiedingen kunnen doen die zijn afgestemd op je voorkeuren. Verder kan Chato jouw informatie gebruiken om je een verzoek te doen om deel te nemen aan een marktonderzoek over actuele onderwerpen of bepaalde thema's dat door Chato zelf of door vertrouwde partners of derden wordt uitgevoerd. Dergelijk onderzoek is niet gericht op individuele gebruikers, maar is bedoeld om trends te analyseren en statistieken samen te stellen, die niet tot individuele gebruikers herleidbaar zijn. Het is aan jou om te bepalen in welke mate je Chato toestemming geeft om voor marktonderzoek gebruik te maken van jouw informatie.

Ten tweede maakt Chato evenals veel andere websites, ook gebruik van middelen voor automatische gegevensverzameling. Deze middelen kunnen "cookies" en "clear GIF's" (ook wel "pixel tags" of "bakens" genoemd) omvatten. Een cookie is een kleine hoeveelheid data die naar je browser wordt verzonden vanaf een server en opgeslagen wordt op de harde schijf van je computer. Een "clear GIF" is een klein grafisch bestand dat meestal wordt gebruikt in samenhang met cookies, en dat wordt geplaatst op een website of in een e-mailbericht. Een "clear GIF" kan bepaald gebruikersgedrag in de gaten houden, zoals je gebruik van de website, of je een e-mailbericht hebt geopend of dat je hebt geklikt op een URL in een e-mailbericht. Cookies en clear GIF kunnen door Chato worden gebruikt om bijvoorbeeld de volgende informatie te verzamelen: inloginformatie; het e-mailadres; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om je computer met het Internet te verbinden; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat je gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die je hebt bezocht of waarnaar je hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL's) van de sites die je via de sites van Chato hebt bezocht en via welke pagina je de sites van Chato hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum. Chato kan deze informatie gebruiken om de functionaliteit van de website te verbeteren en het aanbod op de website af te stemmen op de gebruikersgroep. De meeste browsers bieden gebruikers de mogelijkheid om de ontvangst van cookies te blokkeren. Wij raden je aan om de instelling van je browser na te kijken voor meer informatie over het blokkeren van cookies. Hou er wel rekening mee dat het blokkeren van cookies je gebruik van bepaalde onderdelen van deze site kan hinderen.

Wanneer je gebruik maakt van deze website ontvang je boodschappen met reclame voor producten of diensten die je wellicht interessant vindt. Deze informatie wordt door derden aangeleverd. Deze derden kunnen informatie verzamelen met betrekking tot je gebruik van deze site, met gebruik van de middelen zoals hiervoor beschreven. Deze partijen krijgen niet de beschikking over je naam, e-mailadres en telefoonnummer, tenzij je zelf besluit om deze gegevens aan hen te verstrekken. De verzameling, het gebruik, de bekendmaking en de beveiliging van informatie die door derden wordt verzameld, vallen onder het privacybeleid van die derden.

Overdracht bedrijfsactiviteiten
In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen. Wij zullen je daarvan vooraf op de hoogte stellen, zodat je je eventuele bezwaar kenbaar kunt maken.

Overige openbaarmakingen
Chato kan jouw informatie openbaar maken indien en voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een op Chato rustende wettelijke verplichting of noodzakelijk is om te voldoen aan een rechterlijk bevel.

Beveiliging
Chato heeft passende maatregelen getroffen om jouw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers is beperkt en wij hebben elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie.

Jouw informatie wijzigen of verwijderen
Je kunt de informatie die je ons via onze website hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen, en wel op een van de volgende manieren:

Om de informatie die je hebt verschaft voor een bepaalde prijsvraag, nieuwsbrief of andere vorm van interactie met ons, te wijzigen of te verwijderen, stuur je een e-mail met je verzoek naar redactie@cyberkidz.nl met vermelding van de volgende informatie en de eventuele verbeteringen daarvan in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:
- je naam;
- het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd;
- je gebruikersnaam (indien van toepassing);
- de naam van de prijsvraag, nieuwsbrief of andere vorm van interactie.

Om jouw informatie geheel uit onze database te laten verwijderen, stuur je een e-mail naar redactie@cyberkidz.nl met vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het e-mailbericht:
- je naam;
- het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd;
- je gebruikersnaam (indien van toepassing).

Wanneer je niet langer informatie van Chato, zoals onze nieuwsbrief of aanbiedingen voor producten en diensten, wilt ontvangen of niet langer wilt dat jouw informatie wordt verstrekt aan derde partijen, dan kun je dit altijd aan Chato laten weten door een bericht te sturen aan redactie@cyberkidz.nl.

Beleidswijzigingen
Chato behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. We streven ernaar je per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij jouw informatie gebruiken. We moedigen gebruikers echter aan om op verantwoorde wijze met hun privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of het privacybeleid is gewijzigd en indien gewenst hun voorkeuren aan te passen.

Vragen?
Heb je verder nog vragen of opmerkingen ten aanzien van ons privacybeleid, stuur je vragen of opmerkingen dan naar redactie@cyberkidz.nl.


privacy beleid | linkpartners | sitemap | adverteren | © Chato
leer school lessen, speel cyberkidz oefeningen als huiswerk